Hva skjer med krisesentrene?

bookmark

Norsk kvinnesaksforenings stormøte

onsdag 5. oktober 2011, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Emnet er “Vold i nære relasjoner”. Hvordan virker den nye krisesenterloven? Hva betyr det at alle krisesentre er blitt kommunale? Hensiktene med møte er å få et bilde av dagens forhold, samt eventuelt foreslå forbedringer.

Innledere: Professor Ragnhild Hennum som også er styreleder ved Oslo Krisesenter, Tove Smaadahl fra krisesentersekretariatet, Fakhra Salimi fra MIRA-senteret, Hilde Rosenberg, Trondheim Krisesenter og Vigdis Engedalen og Else Grønvold fra Kongsberg krisesenter. Sistnevnte figurerer på lokalavisens forside fordi det er truet av nedleggelse. Hvorfor?

Til møtet har vi vært så heldige å få
Damer i Blues..
Rita Engedalen& Margit Bakken.
Historikk, bilder og musikalske juveler fra noen av de kvinnelige blueslegendene, blir fremført av Rita og Margit i form av en ekte, nær og akustisk konsert.
Rita og Margit har de siste årene hatt mange konserter sammen, der de viktige kvinnene i bluesens historie, hedres i form av bilder, ord og toner.
Rita og Margit er svært opptatt av å formidle det sterke budskapet om bluesdamene som i sin tid både skrev, spilte og sang låter, men som ikke fikk friheten til å formidle dette ut til folket.