Hva slags krise er flyktningkrisen?

Hva slags krise er flyktningkrisen?

bookmark

En panelsamtale om klima og migrasjon

tirsdag 21. januar 2020, kl. 17:30 til kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: NORDHOST - et prosjekt i UiO:Norden

Inngang: Gratis

Hva er sammenhengen mellom miljø og menneskelig mobilitet? Professor Arne Johan Vetlesen hevder at miljø- og klimakrisen er en av de avgjørende årsakene til migrasjon. Man kan ikke lenger skille mellom miljø og migrasjon. For Vetlesen er dette den største etiske problemstillingen i vår tid.

Målet for arrangementet å få til en samrefleksjon og en mer “nedpå” samtale om klima og migrasjon som en radikal etisk utfordring. Vetlesen innleder, etterfulgt av kommentarer fra Sigrid Heiberg (MDG) og Åsmund Aukrust (AP). Deretter vil det avholdes panelsamtale.

 

Med: 

Arne Johan Vetlesen – Professor i filosofi, UIO

Sigrid Heiberg – Utenrikspolitisk talsperson for MDG

Åsmund Aukrust – Stortingets energi- og miljøkomite, AP

Forskerne i denne panelsamtalene er alle medlemmer i forskergruppen NORDHOST – Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis, finansiert av Universitetet i Oslos Norden-satsning, UIO: Norden.

Prosjektet har som mål å utforske praksiser i nordiske sivilsamfunn som oppstår i moderne migrasjonskontekst, og undersøker hvilke verdier som dukker opp, forfektes og utfordres i slike praksiser.