Hva slags liv?

bookmark

Biografiens problemer, popularitet, praksis og utvikling i det nye årtusen

fredag 4. april 2008, kl. 09:30

Sal: Skram

Arrangør: Norsk biografisk selskap

Inngang: Billett

Norsk biografisk selskap inviterer alle biografiinteresserte til å delta på en konferanse hvor vi setter søkelyset på biografiens problemer, popularitet, praksis og utvikling i det nye årtusen.

Siden starten i 2001 har Norsk biografisk selskap fulgt utviklingen av biografisjangeren på ulike vis – med regelmessige diskusjonsmøter, åpne for alle biografiinteresserte. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangerte selskapet våren 2002 den første brede, faglige konferanse i Norge om biografien som sjanger.

Biografiskriving og biografiproduksjon har disse årene hatt et stort oppsving i vårt land, på lik linje med andre land i Skandinavia og i den engelskspråklige verden. Ja, interessen er så stor i Norge at vi kan snakke om en biografisk vending. En rekke nye skribenter og forfattere skriver biografier, etablerte forfattere likeså, og biografene kommer fra ulike fagfelt. De som nå biograferes, representerer et bredt spekter av personer, liv og karrierer, og grepene som tas er iblant forfriskende og med nye anslag, side om side med mer tradisjonelle grep. Forlagene synes å satse mer enn noensinne på biografier, og publikum kjøper bøkene.

Men hva er det som skjer, hva har skjedd – hvilken utvikling kan vi spore inn i det nye årtusen? Ivaretar den nye biografisatsingen også kvaliteten? Flere av landets fremste biografiforfattere og -forskere vil presentere nyskrevne foredrag. I tillegg har vi invitert en av Sveriges mest kjente forfattere som foredragsholder. Det blir god tid til diskusjon etter hvert foredrag.
Konferansen er støttet av bl.a. Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket.

Prisen inkluderer to lunsjer, kaffe og middag i Litteraturhuset. Dersom du ikke ønsker å delta på middagen, er konferanseavgiften 500,-

Påmeldingsfrist: 10. mars til biografiseminar@nb.no. Merk påmeldingen med navn og adresse, og oppgi om du vil delta på middagen eller ikke. Meld også i fra om det må tas særskilte hensyn vedrørende maten på grunn av allergi eller liknende.

Program
Fredag 4. april
Kl. 09.30 Registrering
Kl. 10.00–10.45 Ernst Brunner: Källorna och den trovärdiga fiktionen
Kl. 10.45–11.15 Diskusjon
Kl. 11.15–11.30 Pause
Kl. 11.30–12.15 Ane Farsethås: Har vi knust mytene nå? Utviklingen i norske forfatterbiografier
Kl. 12.15–13.00 Hans Fredrik Dahl: Privat liv, offentlig maske. Et blikk på norske politikerbiografier
Kl. 13.00–13.30 Diskusjon
Kl. 13.30–14.30 Lunsj
Kl. 14.30–15.15 Atle Næss: Må sakprosaforfatterne konkurrere på skjønnlitteraturens premisser?
Kl. 15.15–15.30 Diskusjon
Kl. 15.30–16.00 Gunnar Thorvaldsen: Folketellinger og kirkebøker – statistiske verktøy eller en gullgruve for biografen?
Kl. 16.00–16.30 Nina Hveem Carlsen: Riksarkivet – hva skjuler seg i dets gjemmer? Hvordan bruke arkivene bedre?
Kl. 16.30–16.45 Diskusjon
Kl. 16.45–17.00 Pause
Kl. 17.00–17.45 Espen Søbye: Biografiens berettigelse
Kl. 17.45–18.00 Diskusjon
Kl. 20.00 Middag

Lørdag 5. april
Kl. 09.00–09.45 Ivo de Figueiredo: Tolkning på harde livet. Erfaringer etter tre biografier på seks år
Kl. 09.45–10.00 Diskusjon
Kl. 10.00–10.45 Guri Hjeltnes: Den besværlige biografien. Om møtet med en sjanger.
Kl.10.45–11.00 Diskusjon
Kl. 11.00–11.15 Pause
Kl. 11.15–12.00 Alfred Fidjestøl: Den historiske forfattarbiografien. Om arbeidet med ein biografi om Per Sivle
Kl. 12.00–12.15 Diskusjon
Kl. 12.15–13.00 Biografistafett: Biografer presenterer sine prosjekter
Kl. 13.00–13.30 Oppsummering
Kl. 13.30–14.30 Lunsj