Hva slags matpolitikk vil vi ha?

bookmark

Debattmøte

mandag 22. oktober 2012, kl. 17:30

Sal: Skram

Arrangør: Natur og Ungdom, Norges sosiale forum, Attac Blindern, Manifest forlag og Alliansen ny landbrukspolitikk

Inngang: Gratis

Forspill for årets Globaliseringskonferanse og lansering av artikkelsamlingen Importerte åkrer, som Natur og Ungdom gir ut.

Den senere tiden har vi sett et økende engasjement for matpolitikk. Det har blitt klart for mange flere at landbruk og mat like mye handler om miljø og solidaritet, som om næringenes særinteresser. På dette møtet treffes miljøbevegelsen, fagbevegelsen og solidaritetsbevegelsen og diskuterer hva slags landbruk vi vil ha, og hva slags politikk vi kan stå sammen om for at det skal la seg realisere.

Landbruket var en viktig aktør i den brede rødgrønne alliansen for å sikre kursendring i 2005. Men kursendringen kom aldri. Det ble ingen ny landbrukspolitikk som snudde utviklinga. Nedgangen i jordbruksarealer og antallet bruk fortsetter med stor styrke.

Landbruket preges av svært lav lønnsomhet og urovekkende høy gjeld. Matproduksjonen opprettholdes ved at det blir importert stadig mer fôr.Vi trenger en ny landbrukspolitikk. Hvordan bør den utformes? Hvordan skal vi jobbe for den? Og hva er våre felles krav?

Innledere/debattanter:
Svenn Arne Lie
– forfatter av boka En nasjon av kjøtthuer
Status i norsk landbruk. Hva er situasjonen? Hva skjer og hvorfor skjer det, og hva er løsningen?

Christian Anton Smedshaug – leder av Landbrukets utredningskontor
Allianser i matpolitikken. Hva skjer når venstresida ikke har en egen landbrukspolitikk? Historikken. Landbrukets utredningskontor, har blant annet skrevet boka Kan jordbruket fø verden?Hva skjer når venstresida ikke har en egen landbrukspolitikk?

Merete Furuberg – leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Hva har landbrukspolitikken til den rødgrønne regjeringa betydd for norsk landbruk?

Kaare Bilden – Kirkens Nødhjelp
Hva er en miljøvennlig og solidarisk landbrukspolitikk?
Kaare Bilden mener rike land må droppe alle liberaliseringskrav mot fattige land, og legge om til støtte som er mindre energi- og produksjonsdrivende. Han har skrevet boka Mat er makt.

Helene Bank – For velferdsstaten
Hva er en miljøvennlig og solidarisk landbrukspolitikk?
Helene Bank støtter prinsippet om matsuverenitet, og mener hvert land skal ha mulighet til å bruke de virkemidlene som er nødvendige for at de skal kunne produsere mat for egen befolkning.

Ordstyrer: Christian Bull

Se mer informasjon på facebookeventen.

 

Importerte åkrer
I denne lille boka har vi samla noen gode bidrag til debatten om en ny landbrukspolitikk. Både landbruket, akademia, miljøbevegelsen og solidaritetsbevegelsen er representert. Blant temaene som belyses er miljø, rettferdig handel, rekruttering og kasting av mat.
Mer informasjon om artikkelsamlinga på NUs nettside 

 

Globaliseringskonferansen 2012
Vi er veldig glade for å kunne presentere et spennende og omfattende program på årets Globaliseringskonferanse. Det blir over 70 seminarer, debatter, konserter, workshoper, filmer og strategimøter.

Det kommer en rekke nasjonale og internasjonale innledere. Blant annet kommer Jostein Gaarder, Samir Amin, Gerd Liv Valla, Margreth Olin, Heikki Holmås, Martin Smith, Liv Tørres, og Michael Albert. Les mer om konferansen på www.globalisering.no.