Hva vil menn? Åpent debattmøte i anledning Den internasjonale mannsdagen 2013

bookmark

Hva vil menn i likestillingspolitikken?

mandag 25. november 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Likestillingsdebatten har i 40 år vært dominert av feminister, og hva kvinner vil. Menn har hittil vært relativt tause i lekestillingsdebatten. Vi stiller derfor spørsmålet: Hva vil menn i likestillingspolitikken? Og utdeler vår første Mannspris til en modig pionér.

Program:
1800 Velkommen ved møteleder Ragnar Næss, MannsForum
1805 – 1815 En kort orientering om ”The International Men’s Day 2013”: ved Guttorm Grundt, MannsForum
1820 – 1840 Farskapets kår i kongeriket; konsekvenser for far og barn; ved Dag Furuholmen, psykiater, og leder av kursserien ”Menn som vil videre/ Autentisk liv” 
1840 – 1900 Hva vil menn som på en eller annen måte kan sies å tilhøre mannsbevegelsen? Ved advokat Øyvind Østberg
1900 – 1930 Spørsmål og debatt
1930 – 1950 Pause med mulighet for eventuelle forfriskninger
1950 – 2000 Utdeling av Mannsprisen 2013
2000 – 2020 Prisvinneren har ordet og kommenterer innleggene fra innledere og salen
2020 – 2100 Kjør debatt
2100 Vel hjem, evt. fortsettelse av debatten over et glass i kaféen.

Velkommen! Seminaret er åpent og gratis