Hva vil vi med filosofi i Norge?

bookmark

Norsk Filosofisk Tidsskrift er 50 år. Jubileet er en anledning til å reflektere rundt hvilke veivalg vi bør ta for filosofien i Norge.

torsdag 18. februar 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NFT

Inngang: Gratis

Norsk Filosofisk Tidsskrift er 50 år. Jubileet er en anledning til å spørre om hvilke veivalg vi bør ta for filosofien i Norge i framtiden. Bør vi satse på spissede verdensledende forskningsmiljøer eller søke å lage institutter som er mest mulig representative for disiplinen som helhet? Bør vi si farvel til norsk som et språk for forskning og heller velge full internasjonalisering? Hva skjer da med formidlingen på norsk? Hva skjer da med deltakelse i den offentlige debatt? Bør vi ta større initiativ for å gjøre noe med den svært lave kvinne- og minoritetsandelen i norsk filosofi?

Disse og andre spørsmål blir åpne for diskusjon, med følgende panel:

Herman Cappelen (UiO)
May Thorseth (NTNU)
Dagfinn Føllesdal (UiO/Stanford)
Solveig Bøe (NTNU)

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Jubileumsnummeret er tilgjengelig på utvalgte Narvesen-kiosker og her

 

Arrangementet holdes med støtte fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO.