Hvem beskytter de minste?

bookmark

Debatt om barns rettsvern i Norge

tirsdag 24. september 2013, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: VG Helg

Inngang: Gratis

«Barna som ikke blir trodd» var tittelen på hovedsaken i VG Helg lørdag 21.september. Vi fortalte om 16 mødre og én far, som meldte fra om at barnet deres ble utsatt for vold eller overgrep. Den sakkyndige i saken trodde ikke på dem, og 17 barn ble sendt til sin påståtte overgriper.

Er rettssikkerheten for overgrepsutsatte barn i Norge god nok? Vi tar debatten på Litteraturhuset i kveld kl 18.00.

I panelet sitter:
Barneombud Anne Lindboe
Advokat Thea Totland
Psykolog Stig Thorsteinsson
Forsker Svein Mossige
Advokat Øivind Østberg

Ordstyrer: Utgavesjef i VG Helg, Marte Spurkland