Hvem har makt over verdensøkonomien?

bookmark

Handelsavtalen EU/USA, internasjonale domstoler – og Norge

torsdag 22. mai 2014, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: PluriCourts, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Frihandelsavtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), som nå forhandles mellom EU og USA, vil åpne for at selskap som investerer i USA eller i EU-medlemslandene kan klage inn brudd mot avtalen til internasjonal voldgift i stedet for å benytte nasjonale domstoler. Hvorfor er det nødvendig å la internasjonale domstoler avgjøre tvister mellom multinasjonale selskaper og stater? Er de internasjonale domstolene og trusselen om å bruke dem et nytt våpen for multinasjonale selskaper? Eller er de bare et forsøk på å realisere rettsstatsidealet om realisering av rettigheter innen rimelig tid?

Handelsavtalen har skapt stor debatt i Europa før valget til Europaparlamentet. Den reiser en rekke prinsipielle spørsmål om statssuverenitet, demokrati, og kontroll over verdensøkonomien. Selv om Norge ikke er med på å forhandle avtalen, er disse spørsmålene også relevante her. Hva får TTIP for konsekvenser for Norge og omverden?

Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

For mer informasjon, se her