Hvem trenger beskyttelse – Gud eller hvermann?

bookmark

Åpent seminar

tirsdag 2. september 2014, kl. 09:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Stefanusalliansen

Inngang: Gratis

I forbindelse med utdelingen av Stefanusprisen inviterer Stefanusalliansen til åpent seminar.

Hvem trenger beskyttelse – Gud eller hvermann?
På hvilken måte begrenser blasfemilovgivningen religions- og livssynsfriheten?

I mange land dømmes stadig flere til fengselsstraff eller døden etter anklager om at de for-nærmer andres religion eller religiøse følelser. Religiøse minoriteter og annerledestenkende er særlig utsatt. Selv om de ikke blir dømt, risikerer de i flere land vold, trusler og til og med drap. Deres lokalsamfunn kan bli kollektivt avstraffet. Dette seminaret tar for seg hvordan blasfemilover, med hensikt å beskytte religion fra kritikk, utgjør en stor utfordring for individets rett til tros- og livssynsfrihet og andre grunnleggende rettigheter.

Bidragsytere:
–    Hovedinnlegg av Stefanusprisvinner Asma Jahangir, tidligere FNs spesialrapportør for trosfrihet og pakistansk advokat og menneskerettighetsaktivist.
–    Respons fra Petter Wille, UDs spesialutsending for minoriteter, om hvordan Norge har jobbet mot internasjonal blasfemilovgivning.
–    Kort introduksjon til trosfrihet, Lisa Winther, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen
–    Ordstyrer Ed Brown, seksjonsleder menneskerettigheter i Stefanusalliansen.

Påmelding: post@stefanus.no innen torsdag 28. august.

Seminaret er gratis og vil bli holdt på engelsk. Det blir servert frukt og drikke. For å avtale in-tervju med Jahangir i etterkant av seminaret, ta kontakt på gs@stefanus.no.

Velkommen!

ASMA JAHANGIR
Er en fremtredende menneskerettighetsaktivist i Pakistan. Gjennom flere tiår har hun jobbet iherdig for rettighe-tene til religiøse minoriteter, kvinner og barn i sitt hjemland. Hun er en sterk kritiker av Pakistans diskriminerende blasfemilover. Jahangir gjorde også en solid innsats som FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet fra 2004 til 2010 og jobbet hardt mot et internasjonalt blasfemiforbud.

PETTER WILLE
Er siden 2013 blant annet spesialutsending for minoriteter i Utenriksdepartementet, en stilling som ble opprettet i 2012 i forbindelse med minoritetsprosjektet med et spesielt fokus på tros- og livssynsminoriteter. Han har jobbet i UD siden 1977, og var avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet i 1999-2008 og ambassadør til Europarådet i Strasbourg i 2008-2013.

STEFANUSALLIANSEN
Er en kristen menneskerettighets- og misjonsorganisasjon med særlig fokus på religions- og livssynsfrihet som en grunnleggende menneskerettighet for alle. Stefanusprisen deles ut til en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter. Vinneren velges av en komité nedsatt av Stefanus-alliansen, en komité som nå består av: Odd Einar Dørum (komitéleder), Knut Vollebæk, Line Henriette Holten Hjemdal og Gard Lindseth (samt to representanter fra Stefanusalliansens stab, uten stemmerett).