Hvem viderefører Nansens ånd?

bookmark

Flyktninghjelpen inviterer til Perspektivkveld

mandag 14. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Flyktningehjelpen

Inngang: Gratis

Det blir utdeling av Perspektivprisen til årets beste utenriksformidler og debatt.

Nansen var den første høykommissæren for flyktninger og ble i 1922 tildelt Nobels fredspris for sitt humanitære og fredskapende arbeid. Den norske flyktningdebatten er preget av bekymring for de mange asylsøkerne som kommer hit, og vi glemmer millionene som er på flukt i eget land eller i fattige naboland. I dag ville Nansen sannsynligvis vært travelt opptatt med å hjelpe flyktninger i Nord-Afrika og Midtøsten.
Han ville tatt til orde for et større internasjonalt engasjement og større handlekraft. Vi har grunn til å være stolt av 150-åringen. Men vi har også en arv å forvalte.

Har hele det politiske miljøet sviktet?
Er det noen som viderefører Nansens ånd i Norge i dag?
Hva kan vi gjøre for å videreføre Nansens ånd i årene som kommer?

Ordstyrer:
Geir Helljesen

Panel:
Dag Hareide, Rektor ved Nansenskolen på Lillehammer
Heikki Holmås, Stortingsrepresentant for SV
Trygve Nordby, Generalsekretær i Europabevegelsen
Michael Tetzschner, Stortingsrepresentant for Høyre og leder av Oslo Høyre
Sosan Mollestad, Flyktning fra Iran, 25 års erfaring fra flyktningarbeid i Norge og ute

 

Foto: Nasjonalbiblioteket