Hverdagens forvandling

bookmark

Om Rudolf Steiners estetikk

onsdag 24. november 2010, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Forum Berle og Antropos Forlag

Inngang: Billett

Forfatter Espen Tharaldsen gir en innledning og professor Gunnar Danbolt kommenterer boken.

Espen Tharaldsen (født 1947) er sivilarkitekt og har i mange år vært ansvarlig for Arbeidsgruppen HUS i Bergen. Tharaldsen har signert en rekke bygg, deriblant steinerskoler og -barnehager, som har vakt oppsikt nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist på arkitektskoler i Norge, Tyskland og USA og har siden 1992 mottatt statens garantiinntekt for kunstnere.

Hverdagens forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk er den første presentasjon av Rudolf Steiners arkitekturimpuls på norsk. Forfatteren gir en engasjert innføring i Steiners arkitektoniske verk og viser sammenhengen med beslektede strømninger i det tyvende århundre (Louis Sullivan, Bauhaus). Siktepunktet med boken går imidlertid langt videre: Tharaldsen behandler Steiners grunnleggende estetiske ideer og deres aktualitet i dagens kulturelle og sosiale liv, i et perspektiv hvor de også fremstår som et originalt bidrag til miljødebatten. – To store tyske utstillinger som i 2010 og 2011 blir vist i kunstmuseene i Wolfsburg og Stuttgart, gir en bred dokumentasjon av Rudolf Steiner og hans kunstimpuls.

Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, skriver:

«Den organiske arkitektur har etter hvert fått en bred behandling i faglitteraturen, men bare sjelden ser vi Rudolf Steiners verk omtalt i denne sammenheng. … Boken har gitt meg en rekke aha-opplevelser som har fått meg til å forstå tankeganger som før var en mer eller mindre lukket verden for meg. Derfor er dette en viktig bok, fordi den gjør en oversett medspiller i dagens kultur- og arkitekturdebatt synlig og hørbar. For både i det 20. og 21. århundre har den organiske arkitektur vært et alternativ til de dominerende retningene, men den har så altfor ofte vært både taus og lite artikulert. Nå er den i Espen Tharaldsens bok blitt talende. Det er ingen liten begivenhet».

Se også www.antroposofi.no og www.arbeidsgruppenhus.no
Antropos Forlag: www.antropos.no / Forum Berle: www.forumberle.no.