Hvis kirken er viktig…

bookmark

Debattmøte om Kirkevalget 2011

torsdag 8. september 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo bispedømme og Kirkerådet

Inngang: Gratis

Har Den norske kirke gått ut på dato?
Kan Den norske kirke overleve et skille fra staten?
Hva gjør politikerne hvis ikke valgdeltakelsen ved årets valg øker?
Er kirkedemokratiet til folkets beste?

Debattmøtet skal ta for seg utfordringene Den norske kirke står overfor når båndene mellom stat og kirke blir løsere.

 Innledere og paneldeltakere:
• Parlamentarisk leder Helga Pedersen (Ap)
• Nestleder Dagrun Eriksen (KrF)
• Stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp)
• Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)
• Journalist i DN Kjetil Wiedswang
• Forsker Ulla Schmidt
• Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen
• Kirkemøtemedl. og student Petter Normann Dille

Debattleder: Tor Øystein Vaaland