Hvor er vi og jordkloden på vei?

bookmark

Martinus’ åndsvitenskap ved Lene Jeppesen

lørdag 21. april 2018, kl. 11:00 til kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: 200,-

Martinus’ åndsvitenskap beskriver hvordan universet er gjennomtrengt av tanker, følelser og bevissthet som påvirker og styrer livet og harmonien både i vår egen hverdag og i verden omkring oss. Vi ser på hvordan vår innstilling og adferd er i samklang med den kloden vi blir født på, samt hvordan vi kan ta aktivt ansvar for våre relasjoner og dermed påvirke den fremtiden vi er på vei inn i.

Jordkloden og oss

Martinus forklarer at jordkloden, presis som vi, er et levende vesen med livsfunksjoner og bevissthet. Dette er imidlertid til en viss grad umulig for oss å sanse fordi klodens livsytring foregår på makrokosmisk plan. Men vi er alle uunnværlige celler i dette gigantvesens fysiske og psykiske organisme. Av den grunn har samarbeidet stor betydning både for oss og for jordkloden. Jordklodens bevissthetsmessige utvikling påvirker våre kulturepoker og miljø, og hele menneskehetens nåværende situasjon er likeledes et utslag av jordklodens nåværende innvielsesprosess.

Utfordringer på veien mot fremtidens menneske

På vår flerlivsreise fram mot fullkommenhet gjennomgår vi et utall av innvielser. Disse gir innsikt og en nyansert forståelse for det fantastiske livspanorama som vi alle er en uunnværlig del av.
Sakte men sikkert avløses tungsinn, tvil, hovmod, mindreverd, intoleranse, partiskhet og selviskhet av livsglede, visdom, likeverd, toleranse, forståelse, balanse og empati.
En slik foredling av vår psyke er forutsetningen for et fremtidig samfunn i harmoni og fullkommenhet.

Les mer på vår hjemmeside eller vår Facebookside