Hvor går Labour?

bookmark

Paneldebatt om britisk sosialdemokrati

tirsdag 15. desember 2015, kl. 19:30

Sal: Kjellern

Arrangør: British Politics Society

Inngang: Gratis

Labour, det britiske arbeiderpartiet, gikk ned for telling etter valgnederlaget i mai. Tre måneder senere hadde partiet valgt en ny leder i Jeremy Corbyn. At Corbyn står for en venstredreining, synes alle å være enige om. Men er det gårsdagens eller fremtidens sosialisme han forfekter? Og kan han ta Labour tilbake til regjeringsmakt?

I panelet:
. Glen O’Hara (professor, Oxford Brookes University
. Jan Erik Mustad (førstelektor, Universitetet i Agder)
. Annette Groth (frilansjournalist, tidligere NRKs korrespondent i London)

Ordstyrer:
Øivind Bratberg (førstelektor, Universitetet i Oslo)

Arrangementet vil foregå på engelsk.