Foto: Fotgjengerforeningen

Hvordan sikrer vi trygge og åpne fortau for gående i Norge?

bookmark

La oss ta fortauene tilbake!

onsdag 7. september 2022, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fotgjengerforeningen - La oss ta fortauene tilbake

Inngang: Bilett og påmelding

Priser: Voksen 100,-

Velkommen til diskusjonsmøte med:

Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartementet
Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund
Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund
Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk

Innledninger ved President Geert van Waeg i Det internasjonale fotgjengerforbundet, og Stein Leikanger, styreleder i Fotgjengerforeningen.

Vi drøfter hvordan vi kan sikre at gående får den frisonen vi har krav på i norske byer og tettsteder.
Hva må til før gåendes rett til trygge og åpne fortau og gangveier blir respektert?

Flere norske kommuner har laget forskrifter som er i strid med formålet til Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Vi ser på problemet og kommer med forslag til hva som må til for at kommunene skal “bidra til trygge og fremkommelige offentlige rom”.

Det blir rapport om forholdene i Stockholm og København, som er blitt fotgjengerparadis sammenlignet med norske byer, etter at politikerne i begge land har tatt grep.

Det er begrenset med plasser.