Hvor kan gående være trygge? 1Foto: Fotgjengerforeningen

Hvor kan gående være trygge?

bookmark

La oss ta fortauene tilbake!

mandag 27. juni 2022, kl. 17:00 til kl. 19:00 – Avlyst

Ny dato kommer

Sal: Wergeland

Arrangør: Fotgjengerforeningen - La oss ta fortauene tilbake

Inngang: 100 ,-

Velkommen til diskusjonsmøte med:

  • Johan Vasara, statssekretær i Samferdselsdepartementet
  • Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund
  • Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund
  • Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk

 

Innledninger ved President Geert van Waeg i Det internasjonale fotgjengerforbundet, og Stein Leikanger, styreleder i Fotgjengerforeningen.

Vi drøfter hvordan vi kan sikre at gående får den frisonen vi har krav på i norske byer og tettsteder. Hva må til før gåendes rett til trygge og åpne fortau og gangveier blir respektert?

Janecke Hagevik, styremedlem i Fotgjengerforeningen, vil komme med en appell og avsløre kommunene med Norges verste og beste forskrift for elsparkesykler! Mange kommuner skriver regler som er tilpasset utleiernes behov, ikke gåendes. Det er i strid med formålet for loven som ga dem råderett over utleierne. Hvilken kommune har skrevet forskriften som tar minst hensyn til gåendes behov? Det avsløres 27. juni.

Det er begrenset med plasser.