Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?

Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?

bookmark

Smarttelefonens rolle i hverdagslivet

tirsdag 29. september 2020, kl. 16:30 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, UiO

Inngang: Gratis med påmelding

Danmark er blitt farget rødt. Derfor får vi dessverre ikke besøk av Karen Waltorp som planlagt tirsdag 29.9. Heldigvis har to dyktige antropologer tatt invitasjonen vår på strak arm. Vi har dermed fortsatt en spennende kveld i Litteraturhuset foran oss med innlegg fra Ingrid Tolstad (OsloMET) og Gudrun Rudningen (UiO). Etter innlegg og diskusjon blir det lett servering. Vi gleder oss til begivenheten og håper å se deg!

Betydningen av hjem ble tydeligere enn på lenge da Norge og resten av verden måtte lukke dørene som følge av et virus, og mistet råderetten over hvem som kunne tre over dørterskelen. Samtidig skjedde en digitalisering av hjemmetilværelsen: vi fikk hjemmekontor, hjemmeskole og mangeartet sosialisering ble til hjemmebesøk via digitale plattformer som Zoom, FaceTime og Instagram. Vi har blitt vitner til «hjem» i forandring, og debatten om varig endring i våre digitale vaner er fortsatt sentral.

Også i forkant av epidemien beveget digital teknologi seg sømløst inn i stadig flere områder av våre liv. Grensene mellom det fysiske levde livet og digitale liv viskes ofte ut.  Som antropologer søker vi nå nye forståelser av hvordan vi kan føle oss hjemme som deltagende observatører i digitaliserte sosiale landskap.

I dette seminaret vil sosialantropologene Ingrid M. Tolstad og Gudrun Rudningen dele og utforske sine metodiske erfaringer fra digital/analoge felt. De vil formidle innblikk fra egne studier om hvordan vi kan få tak i det journalister eller musikkprodusenter gjør når de er inne i datamaskinen det meste av tiden. Hva kan en gjøre når egne erfaringer fra kunstneriske fellesskap ‘in real life’ (IRL) gjør deg ute av stand til å identifisere lignende sosiale formasjoner i den virtuelle verden? Til slutt spør de: på hvilke måter kan individers kroppsliggjorte praksiser si oss noe om hvordan det digitale påvirker og endrer det å være menneske(r) i verden?