Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?Foto: iStock.

Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?

bookmark

Åpent møte med Bioteknologirådet

mandag 29. november 2021, kl. 17:00 til kl. 18:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Bioteknologirådet

Inngang: Gratis

Følg direktesendingen av arrangementet på YouTube her

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom fått lik behandling, og individuell tilpasning ble ofte gjort etter at effekten av behandlingen var evaluert. I presisjonsmedisin er et av målene å kunne forutse behandlingseffekten før behandlingen blir gitt. I PINpOINT-prosjektet bruker forskerne kunnskap om pasientenes kreftceller til å skreddersy behandling mot blodkreft.

En slik tilnærming har et stort potensial, men gir også en rekke utfordringer. I dette åpne møtet vil PINpOINT og Bioteknologirådet snakke med noen av UiO sine fremste forskere på feltet. Vi spør blant annet: Hva er det realistisk å få til med presisjonsmedisin? Hva er de store utfordringene? Og hvordan kan samfunnet bidra til den viktige forskningen?

Møtet er gratis og åpent for alle. Møtet strømmes.

Deler av programmet er på engelsk.

Enkel servering.

Program

17.00 Velkommen m/ordstyrer Eirik Tranvåg, seniorrådgiver Bioteknologirådet

17.05 Hva er presisjonsmedisin? Presentasjon av PINpOINT m/ Sigrid Skånland, Oslo universitetssykehus og Alvaro Kohn Luque, UiO.

17.35 Ansvarlig forskning og utvikling (RRI) i PINpOINT m/ Vincenzo Politi, UiO.

17.00 Panelsamtale og spørsmål fra publikum m/ Sigrid Skånland, Alvaro Kohn Luque, Kjetil Taskén, Oslo universitetssykehus og Anna Smajdor, UiO.