Hvor står partiene i saker om barna våre?

bookmark

Paneldebatt

mandag 10. juni 2013, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Foreningen 2 Foreldre

Inngang: Gratis

F2F ønsker velkommen til paneldebatt i Amalie Skram salen

Hvor står partiene i saker om barna våre foran valget?
Ansvarlige politikere fra de største partiene gir oss svar på hva vi kan forvente i årene fremover.

• Hvor står partiene i saker om barna våre?
• Hvilket parti bør du stemme på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold?
• Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier?

Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv?

Følgende Stortingspolitikerne kommer: Gunn Karin Gjuul (AP), Solveig Horne (FRP), Rannveig Kvifte Andresen (SV), Olov Grøtting (SP), Linda Hofstad Helleland (H),
Guri Melby (V), Anne Katrine Skjørshamer (KrF).

Velkommen til åpent møte med noen av Stortingets fremste politikere