Bridge the gap to society

Hvordan bygge bro mellom fengsel og samfunnet utenfor?

bookmark

En panelsamtale om fengselets størrelse og plassering

tirsdag 31. august 2021, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Wayback - Stiftelsen Livet etter soning

Inngang: Nettarrangement - Gratis

I norsk kriminalomsorg har man allerede et stort fokus på tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. Vi har allikevel sett en trend de senere årene, hvor nye fengsler blir ‘gjemt bort’ i skogs- og industriområder.

Hva er konsekvensene av en slik utvikling? Hvor enkelt er det å forberede seg på løslatelse når det er en stor fysisk og psykisk avstand mellom deg og samfunnet du skal tilbake til? Hva skjer når fengslene våre blir lukket og utilgjengelige for offentligheten?

Og hva skjer egentlig hvis man gjør det omvendte – og tilbakefører fengselet til vårt synsfelt og samfunn? Hva kan vi som samfunn tjene på det?

Panelet:

Simen Iskariot Larsen (moderator) – Debattansvarlig, Røverradion

Simen er Debattansvarlig hos Røverradion, et mediehus av, med og for innsatte – som også sendes utenfor fengselsmurene. Han har ledet flere paneldebatter om tidsaktuelle spørsmål når det kommer til norsk kriminalomsorgen (f.eks. om isolasjon), hvor han bruker sin egen erfaring som innsatt for å gi et annet perspektiv på saken.

 

Elli Graf – Daglig leder, Elevator

Elli er daglig leder for Elevator – en §12 institusjon med plass til 30 innsatte, hvor målet er at alle skal løslates til et trygt hjem, en meningsfull jobb, forutsigbar økonomi og med et positivt nettverk rundt seg.

I tillegg til å være daglig leder for Elevator, har Elli en mastergrad i sosialt entreprenørskap. Hun jobber tett med politikere i departementene for å sikre bedre vilkår for innsatte. Hun har også vært aktiv i den offentlige debatten, der hun har argumentert for viktigheten av å legge til rette for trygge tilbakeføringer til samfunnet.

Johan Lothe – Daglig leder, Wayback

Johan er daglig leder i Wayback, som jobber med innsattes tilbakeføring til samfunnet. Han har mange års erfaring med fengsel og tilbakeføringsarbeid, og har selv erfart livet bak murene. Johan sitter også i en del ulike råd og utvalg, bl.a. i KDI og Helsedirektoratet, hvor han representerer og ivaretar brukerperspektivet og innsattes rettigheter.

Anna-Sabina Soggiu – Sosionom og Phd-stipendiat, USN

Anna-Sabina er sosionom og PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har jobbet mange år i kommunale tjenester med rus og psykisk helsearbeid, og har gjennom dette hatt mye å gjøre med domfelte som slipper ut av fengsel samt erfaring med kriminalomsorgen som samarbeidspartner ved tilbakeføring til samfunnet.

Språk: Engelsk.

Arrangementet streames her