Hvordan bygge en endringsdyktig bedriftskultur?

bookmark

Foredragsholdere: Erik Osmundsen, Mike Dickson, Lars Svendsen

onsdag 3. februar 2016, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Business Inspirator og Alfa & Omega

Inngang: Billett

Digitalisering og globalisering fremtvinger et taktskifte og store endringer. Tid er en kritisk ressurs. For næringslivet avhenger suksess av evnen til å gjennomføre raske endringer. Det handler om å utvikle en bedriftskultur hvor alle bidrar til å skape konkurransekraft.

Hva kjennetegner en effektiv endringsprosess som bringer oss raskt til beslutning og gjennomføring – og ikke minst resultater? Alfa & Omega og Business Inspirator inviterer til frokostseminar 3. februar på Litteraturhuset hvor vi gir gode svar på dette spørsmålet.

Foredragsholdere: Erik Osmundsen, Mike Dickson og Lars Svendsen