Hvordan er trafikkmønsteret i 2025?

bookmark

Global Kunnskap inviterer til debattmøte

onsdag 25. februar 2015, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Global Kunnskap

Inngang: Gratis

Har vi den nødvendige infrastrukturen for storskala nullutslippstransport?

Dersom Oslo og Akershus skal nå sine klimamål om 50% reduksjon i klimagassutslippene innen 2030, må trafikkbildet ha endret seg vesentlig i 2025. Vi stiller følgende spørsmål;

Hvor mange kjører el- og hydrogenbiler og hvor stor er reduksjonen i utslipp fra den øvrige bilparken? Hvor mange har byttet til kollektivt – og hva skjer med varetransporten?

Hva er det som styrer utviklingen: Nye biltyper, infrastrukturen, avgiftspolitikken, eller…?

Innleder: Forsker Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt

Innlegg ved:
Generalsekretær Kristian Vik, Hydrogenforeningen                                                         
Generalsekretær Christina Bu, Elbilforeningen                                                               
Direktør Erik Andersen, Norske Bilimportørers forening                                                   
Leder politikk og forbruker i NAF, Jon Olav Alstad                                                                                                                                                                        

Politikere i Oslo og Akershus inviteres spesielt til å kommentere trafikkutviklingen i våre fylker

Si gjerne fra om du kommer til kveivaag@online.no

Vel møtt!