Hvordan frivilige organisasjoner kan påvirke EU

bookmark

Seminar

mandag 20. oktober 2014, kl. 09:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Actis

Inngang: Billett

Actis inviterer medlemsorganisasjoner og andre interesserte til seminar i Oslo. Målet er at deltakerne skal få mer kunnskap om EU-systemet, og lære mer om påvirkningsmulighetene som finnes for frivillige organisasjoner.

Actis har vært aktiv i Europapolitikken i 20 år, og har gjennom vårt kontor i Brussel både økt kompetansen i norske organisasjoner og vært en viktig drivkraft i arbeidet i EU når det gjelder alkohol- og narkotikapolitiske spørsmål. 20. oktober inviterer vi til seminar.

Seminaret har som mål å:
Øke kunnskapen om EU og de mulighetene som finnes for den frivillige sektoren
Vise muligheter og inspirere deltagerne til å arbeide aktivt med europeisk politikk og programmer gjennom sine europeiske nettverk
Overføre og fortsette diskusjonenefra Brussel i Norge der Actis er en aktør

2013 var «Year of the Citizen» i EU og i mars 2013 kom European Economic and Social Committee ut med en håndbok om hvordan det sivile samfunnet bedre kan påvirke EU. Bokens tittel er «Your voice in Europe – the citizen shortcut to the EU» og er skrevet av Emily von Sydow, som er en av innlederne.

Program
Åpning ved Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Europa i praksis og den frivillige sektoren – Pål Jacobsen og Emily von Sydow
Kaffe og te
Europa i praksis og den frivillige sektoren
Lunsj
Actis i Brussel – hvordan nå fram i EU som frivillig organisasjon – Mariann Skar, leder for Actis’ kontor i Brussel
Kaffe og te
Hvorfor engasjere seg i et europeisk samarbeid? Paneldialog
Mariann Skar, Actis og European Alcohol Policy Alliance (Eurocare)
Marit Heiberg, Jordmorforeningen og European Midwives Association (EMA)
Kirsti Methi, Europabevegelsen
Camilla Lynne Bakkend, AKAN
Ordstyrer Emily von Sydow og Pål Jacobsen