Hvordan jobbe sammen om utfordringer i leverandørkjeden?

bookmark

IKEA, Better Cotton Initiative og Unicefs samarbeid om forbedringer i bomullsindustrien

onsdag 23. september 2015, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH) & Virke

Inngang: Gratis

Bomull er en av verdens viktigste råvarer, men bransjen har store utfordringen knyttet til både mennesker og miljø. Uten samarbeid med organisasjoner og andre aktører er det vanskelig for bedrifter å ta tak i utfordringer så langt nede i leverandørkjeden.

Hvert år bruker IKEA rundt 150 000 tonn bomull – eller 0,6 prosent av all bomull som dyrkes i verden. IKEA har i flere år samarbeidet med UNICEF og Better Cotton Initiative for å redusere bruk av vann og kjemikalier, bedre forholdene for arbeiderne og bekjempe barnearbeid i bomullsindustrien.
Samarbeidet gir nå resultater: Fra 2015 kommer all bomull IKEA selger fra mer bærekraftige kilder som ivaretar både miljø, arbeidsvilkår og biologisk mangfold.

Hør mer om utfordringene i bomullsindustrien og resultatene av samarbeidet mellom IKEA, Better Cotton Initiative og UNICEF.

Innledere
Ruchira Joshi, programdirektør, Better Cotton Initiative
Pramod Singh, kategorisjef tekstiler, IKEA
Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver, UNICEF
Ordstyrer
Per N. Bondevik, Initiativ for etisk handel

Gratis, krever påmelding via IEH sine nettsider.
Meld deg på arrangementet her