Hvordan kan Norge påvirke undertrykkende regimer?

bookmark

Menneskerettigheter og politisk utvikling i Eritrea

torsdag 11. november 2010, kl. 09:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Inngang: Billett

Oslosenteret inviterer til åpent seminar på Litteraturhuset torsdag 11. november kl. 09.30-11.45 med påfølgende lunsj.

Med Eritrea som bakteppe spør vi hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til endring i stater som i liten grad lar seg påvirke av press utenfra. Hvordan kan norske og internasjonale aktører påvirke positivt? Norges regjering tror på dialog. Vi spør om den virker.

Utviklingsminister Erik Solheim: "Dialog som verktøy"
Professor Kjetil Tronvoll: "Utviklingen i Eritrea det siste året"
PRIOs direktør Kristian Berg Harpviken: "Sammenhengen mellom fred og ytringsfrihet"
Øst-Afrika-ansvarlig ved Human Rights House Foundation, Niels Jacob Harbitz: "Langsiktig tilstedeværelse i menneskerettighetsarbeidet"
FAFOs forskningsdirektør, Morten Bøås: Demokrati- og menneskerettsutviklingen i Afrika

Påmelding innen 9. november til: post@oslocenter.no.