Hvordan kan norsk handel med Afrika bidra til utvikling?

bookmark

tirsdag 17. april 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Fellesrådet for Afrika

Inngang: Gratis

Lansering av rapport fra Fellesrådet for Afrika: Nigerianske perspektiver på en framtidig bilateral handelsavtale mellom Norge og Nigeria.

Presentasjon av rapporten ved Catharina Bu.

Paneldebatt:
Ingrid Fiskaa, statssekretær for utviklingssaker, UD
Øyvind Eggen, forsker ved NUPI
NHO (to be confirmed)

Ordstyrer: Sigrun Johnstad, Fellesrådet for Afrika

Business er bedre enn bistand, og Norge må øke investeringene på det afrikanske kontinentet, mener norske myndigheter. Nigeria og Angola er viktige handelspartnere for Norge og er utpekt som mulige kandidater for framtidige bilaterale handelsavtaler. Hvordan bør slike handelsavtaler utformes for å bidra til utvikling hos Norges afrikanske handelspartnere?

Fellesrådet har spurt en rekke nigerianske aktører, og deres synspunkter ers amlet i rapporten. Rapporten peker på potensiellek onfliktområder, men kommer også med konkrete forslag til norske og nigerianske myndigheter.

Både Angola og Nigeria er oljeland som lider av såkalt «ressursforbannelse»: På tross av høy økonomisk vekst øker fattigdom og ulikhet. Hvordan kan Norge med sine investeringer i olje og energi bidra til å snu denne trenden? Hvordan bør en handelsavtale utformes for å styrke nigeriansk politsk handlingsrom og demokratibygging?