Hvordan kan vi ytre oss om selvmord i det offentlige rom?

bookmark

Seminar

onsdag 10. desember 2008, kl. 09:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, i samarbeid med Pris til fremme av ytringsfriheten

Inngang: Billett

Seminaret ønsker å belyse ulike erfaringer med og synspunkter på temaet.

Følgende paneldeltakere vil bidra med hver sine 20 minutters innlegg:

• Brukeraktivist og mangeårig medlem av Mental Helse Norge, Odd Volden
• Førsteamanuensis og selvmordsforsker Henning Herrestad
• Filosof og universitetslektor Tore Frost
• Forfatter og forlagsredaktør Merete Morken Andersen
• Forlagssjef og selvmordsetterlatt Einar Plyhn

Det vil bli påfølgende diskusjon hvor alle kan delta.

Seminaret avsluttes med at Pris til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2008 deles ut.
Fristen for å fremme kandidater er 15. november 2008. Begrunnede forslag kan sendes til styret for prisen ved Bengt Karlsson på e-post; benkarl@online.no
Betaling gjøres ved inngangen.