Hvordan kommer vi til null?

Hvordan kommer vi til null?

bookmark

#nullovergrep

torsdag 24. februar 2022, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: Nok. Norge

Inngang: Gratis - med påmelding

Arranngementet streames, men deltakelse på Litteraturhuset krever påmelding

Fullt program

Panelleder: Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning

Arrangør: Nok. Norge med støtte fra Fritt ord

Program

Velkommen
08:30 – 09:00 Registrering og kaffe. Vi ber publikum om å være tidlig ute for å unngå trengsel i døren.

09:00 – 09:15 Velkommen v/ Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge

09:15 – 09:45 Innledning v/ Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Del 1: Det juridiske feltet.
Hva har det å si for en nullvisjon?
09:45 – 10:45 Panelsamtale. Hvilken rolle spiller lovverk, anmeldelse og dom i en nullvisjon for seksuelle overgrep?

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen Daglig leder i Jurk og Norges Kvinnelobby.

Jo Martin Stigen Jusprofessor, ekspert på strafferett og folkerett.

May-Len Skilbrei Professor, Kriminologi og rettssosiologi og forfatter av Boken Seksuell vold.

Karin Bruzelius Jurist, tidligere høyesterettsdommer og leder i Norsk Kvinnesaksforening.

10:45 – 11:15 Pause og enkel servering

Del 2: Forebygging og hjelp. Hva virker?
11:15 – 11:45 Nordmenns holdninger til seksuelle overgrep. Hva må til for å endre en holdning? Tone Foss Aspevoll i samtale med to av programlederne fra Nrk- programmet God bedring.

Peder Kjøs Psykolog, programleder, forfatter og leder av Kjøs-utvalget. Kaveh Rashidi Fastlege, forfatter, programleder.

11:45 – 12:45 Forebygging og hjelp. Hva hjelper og hvor går veien videre? I samtale med Aspevoll, Kjøs og Rashidi:

Chatrine Elholm daglig leder, Nok. Sogn og Fjordane
Atle Austad Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi

Panelsamtale:
Vilde Graff Senje Teamleder for seksualitetsundervisning Sex og politikk
Tore Holte Follestad Assisterende daglig leder, Sex og Samfunn
May-Len Skilbrei Professor, Kriminologi og rettssosiologi og forfatter av Boken Seksuell vold

12:45 – 13:00 Avslutning og oppsummering