Hvordan kommunisere og få til forandring med en tverrfaglig tilnærming

bookmark

Et seminar om ledelse av forandring FULLBOOKET

onsdag 7. september 2011, kl. 09:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Infinitas

Inngang: Billett

Arrangementet er fullbooket

Gjennom en blanding av presentasjoner og samspill mellom deltakere og seminarledere ønsker vi å introdusere og skape nysgjerrighet om hvilke nøkkelfaktorer som ligger bak all kommunikasjon og alt forandringsarbeid.

Seminarledere er Beate Kolstad og Herman Høyskel, begge kommunikologer med over 10 års erfaring fra tverrfaglig forandringsarbeid med individer, grupper og organisasjoner. De vil gi noen smakebiter på enkelte nøkkelfaktorer som er gyldige i alle sammenhenger og på alle nivå hvor mennesker kommuniserer, samarbeider eller leder. Samtidig vil de gi konkrete eksempler på hva du kan oppnå av forandring med deg selv og andre, ved hjelp av disse nøkkelfaktorene.

Gjennom sitt firma Infinitas bidrar Beate og Herman til å øke kompetansen i kommunikasjon og forandringsprosesser hos ledere, medarbeidere og privatpersoner i Skandinavia. Fra 2006 har de også holdt modulbasert utdanning i Kommunikologi i Oslo, som leder fram til Tverrfaglig Meta Kompetanse i forandring og utviklingsprosesser, med sertifisering på ”Intermediate level”. Dette utdanningsprogrammet er åpent for alle som ønsker å få til forandring med seg selv og andre gjennom kommunikasjon.

Seminaret varer fra 09:00 til 12:30, med mulighet for felles lunsj etter seminaret (lunsj er ikke inkludert).
Meld deg på innen mandag 5. september til post@infinitas.no.

Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring, når all opplevelse og all adferd er valgt definert – beskrevet og forstått- som kommunikasjon.

Tverrfaglig Meta Kompetanse /Kommunikologi Copyright ©1995/2001 Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken