Hvordan lese evangeliene?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvordan lese evangeliene?

bookmark

Om Emil Bocks kristologi

onsdag 24. oktober 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Antroposofisk selskap og Forum Berle

Inngang: 100,-

Annet foredrag i rekken «En annen kristendom» fremsetter en måte å lese evangeliene på hvor de forstås i lys av en guddommelig inspirativ erkjennelse der oversanselige prosesser løper parallelt med de konkrete, historiske begivenhetene. Ved dr.philos. og statsstipendiat Hans Kolstad.

Moderne teologi har i særlig grad stilt seg oppgaven å utforske og fremstille Jesu liv i form av en menneskelig biografi. Dermed har den også lagt vekten på det ytre, biografiske forløpet av Jesu liv og samtidig sett evangeliene i Det nye testamente som beretninger om fysiske eller materielle hendelser. Med utgangspunkt i Rudolf Steiners og den tyske teologen Emil Bocks kristologi fremsetter foredraget en annen måte å lese evangeliene på, hvor de forstås i lys av en guddommelig inspirativ erkjennelse der oversanselige prosesser løper parallelt med de konkrete, historiske begivenhetene. Spørsmålet er: Hvorledes skjelne mellom det åndelige, inspirative elementet og det historisk anskuelige, og på hvilken måte skal man forstå det inspirative som ligger til grunn for evangelienes beretning om forløpet mellom Jesu dåp og korsfestelse? Og ikke minst: Hvilken betydning har evangeliene for menneskeheten av idag når de forstås som en innvielse i stasjoner på veien mot det oversanselige?

Om foredragsrekken: EN ANNEN KRISTENDOM I 2000 år har kristendommen formet store deler av menneskehetens verdier og tenkemåte  i langt større grad enn hva noen filosofisk eller politisk retning har maktet. Ikke desto mindre er sentrale aspekter av Kristi liv og budskap fremdeles idag underkommunisert i den tradisjonelle kristne formidlingen, som i møtet med dagens samfunn i stadig større grad fremstår som fremmed for det moderne mennesket. Skyldes dette at formidlingen ikke er godt nok forankret i Kristus-impulsen? Og kan en annen måte å forstå Kristi budskap på legge grunnen til en ny og dypere forståelse av kristendommens innhold og vesen? Dette spørsmålet ønsker foredragsrekken ”En annen kristendom” å belyse ved å fremsette en ny forståelse av Kristus, som gir stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialisert og sekulært samfunn.