Hvordan leve sammen?

bookmark

Paneldebatt

fredag 6. november 2015, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Estetisk seminar og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO

Inngang: Gratis

Med utgangspunkt i den franske tenkeren Roland Barthes (1915–1980) vil Karin Gundersen, Vigdis Hjorth, Iver B. Neumann og Thomas Hylland Eriksen diskutere spørsmål om fellesskap, individualitet og aksept av forskjeller, sett i lys av litterære eksempler. Knut Stene-Johansen er ordstyrer.