Hvordan løser vi boligbehovene for Oslo?

bookmark

torsdag 24. mai 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Oslo Senterparti

Inngang: Gratis

Oslos befolkning er ventet å øke kraftig i løpet av få år. Hvor skal vi få plass til disse? Hvilke byggeløsninger kan bidra, og hvor skal boligene plasseres? Er markagrensa satt for evig tid, eller er det på tide å utvide byen? Regulering og planprosesser tar tid. Det er bra vi har mulighet til at ulike parter blir hørt, men av og til fører byråkratiet til at vi ikke får bygget de prosjektene som trengs.
 
Hvor folk bor og hvor folk jobber henger tett sammen. For å komme seg mellom jobb og bolig, må det også være effektive kommunikasjoner. Dermed må en boligsatsing følges av en samferdselssatsing. Der nye byggefelt kommer opp, må det også være gode kollektivforbindelser. Dette er noen av temaene Oslo Sp er opptatt av innen boligpolitikk. Regjeringen er i gang med to stortingsmeldinger om dette temaet, en om boligpolitikk og en om byggpolitikk. Det gir Oslo Sp en god mulighet til å komme med innspill til hvordan framtidens bygg- og boligpolitikk skal se ut.
 
Benytt denne muligheten til å komme og lytte på interessante innledere og å komme med dine innspill.
 
Innledere:
Morten Edvardsen – Oslo Senterparti
Thor Eek – administrerende direktør i NBBL (Norske Boligbyggelag)
Therese Ustvedt – styreleder i Leieboerforeningen
Anja Hjelset – politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet
Helge Brunborg, PhD, Forsker hos SSB