Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland?

bookmark

Åpent møte i Norsk Bistandsforum

mandag 7. februar 2011, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Tekna, Norsk bistandsforum

Inngang: Gratis

På klimatoppmøtet i København forpliktet industrilandene seg til å bidra med USD 100 milliarder årlig til klimafinansiering i fattige land innen 2020. Sammen med Etiopias statsminister Meles Zenawi ledet Statsminister Jens Stoltenberg en arbeidsgruppe som nylig la fram en rapport om hvordan de 100 USD milliardene kunne finansieres. En av hovedkonklusjonene i rapporten var at en økning i private investeringer i klimatiltak er essensielt for å nå målet om USD 100 milliarder årlig til klimafinansiering i fattige land.
Hva skal til for at norske private investorer kan bidra til finansiering av klimatiltak i utviklingsland i form av investeringer i fornybar energi? Hvilke investeringsbarrierer møter de? Hva kan norske myndigheter gjøre for å legge til rette?

Innledere:
Kjetil Lund, statssekretær Finansdepartementet og sentral i Norges bidrag til Klimafinansieringsrapporten, vil innlede om Klimafinansieringsrapporten.
Kjell Roland, adm.dir Norfund, vil redegjøre for Norfund sine erfaringer med utfordringer med å mobilisere privat kapital til fornybar energi i utviklingsland, og hvilke initiativ Norfund har tatt, og er i ferd med å ta, for å møte noen av disse utfordringene.

Kommentar:
Wenche Teigland, konserndirektør BKK, vil gi en kommentar om hvilke utfordringer BKK ser med å investere i utviklingsland, og hvordan norske skatteregler motvirker utviklingslandenes egne skatteinsentiver for å tiltrekke seg private investeringer.

Paneldebatt/diskusjon/spørsmål og kommentarer fra publikum.

Påmelding via NBFs nettsider.
Nærmere opplysninger: bistandsforum@tekna.no