Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen?

bookmark

Politisk seminar

torsdag 29. august 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: AgriAnalyse

Inngang: Billett

29. august avholder AgriAnalyse sitt tradisjonelle politikkseminar på Litteraturhuset. Temaet i år er utfordringene for næringene utenfor oljebransjen. Første del av dagen er en fagdel, med innledninger om todelingen av norsk økonomi. Sentrale aktører fra landbruk, skogbruk, fiske og næringsmiddelindustri trekker her frem erfaringer fra sin virkelighet. Andre del av seminaret inkluderer innledninger og kommentarer fra sentrale politikere fra både posisjon og opposisjon.