Hvordan skapes fiendebilder? Hvordan virker de?Foto: Anniken Aadalen

Hvordan skapes fiendebilder og hvordan virker de?

bookmark

tirsdag 15. oktober 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Økende polarisering og skarp begrepsbruk, særlig på sosiale medier, gir inntrykk av at vi i dag ser fiender overalt. En slik utvikling er uheldig og virker begrensende på et fritt og demokratisk debattklima. Men hvordan skapes egentlig fiendebilder? Og hvordan virker de? Hva er det som skjer når vi danner oss bilder av folkeslag, fremmede, partier eller meningsmotstandere som fiender? Hvilke mekanismer settes i spill? Hva sier fiendebildene vi lager oss, om oss selv? Og – finnes det kloke grep som kan hjelpe oss å unngå polariseringsfellen når vi kaster oss ut i en debatt?

Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer til lansering av nytt nummer om temaet «Fiendebilder» – med innledere som fra ulike fagfelt har kunnskap om hvordan fiendebilder skapes og virker. Etter innleggene vil det bli anledning til å stille spørsmål.

PROGRAM:

  • Terje Emberland, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tittel på innlegg: “Den indre fiende” konspirasjonsteorier og arbeiderpartihat.
  • Sara Elisabeth Sellevold Orning, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Tittel på innlegg: Monsteret: Populært og fleksibelt fiendebilde før og nå.
  • Steinar Bryn, tilknyttet Nansenskolen, mange års erfaring med dialogarbeid på Balkan.

Tittel på innlegg: Hvordan kan man bryte ned fiendebilder mellom parter i en konflikt?

Ordstyrer er Else Marie Lingaas.

Vel møtt!