«Hvordan utfordres menneskeverdet i dag?»

«Hvordan utfordres menneskeverdet i dag?»

bookmark

Panelsamtale

mandag 31. oktober 2022, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Lunde Forlag AS og Menneskeverd

Inngang: Gratis

I forbindelse med Ola Didrik Saugstads nye bok «Pandoras eske» inviterer Lunde Forlag til panelsamtale rundt bokens temaer, spørsmål som gjelder oss alle. Fra fortidens eugenikk til fremtidens transhumanisme. Fra abortloven og kvinnens rettigheter ved livets begynnelse til bioteknologi og presset om å få perfekt friske barn, til eutanasi og en verdig tilværelse ved livets slutt. Det er nå vi avgjør hvordan fremtidens samfunn vil se ut. Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Paneldeltakere:

Ola Didrik Saugstad – Norsk barnelege og professor. Han er forsker I ved Oslo universitetssykehus, professor i nyfødtmedisin ved Northwestern University i Chicago og professor emeritus i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Forfatter av boken «Pandoras eske».

Morten Magelssen – Lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole.

Siri Vangen – leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Hun er fødselslege og professor i klinisk medisin ved Det medisinske fakultet (UiO).

Samtalen ledes av Morten Dahle Stærk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd.