Hvorfor får vi så få barn?

bookmark

Fruktbarhet i likestillingslandet

torsdag 5. mars 2020, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for samfunnsforskning

Inngang: Gratis

De siste årene er det født stadig færre barn i Norge, og gjennomsnittsalderen for foreldre blir stadig litt høyere. Hvordan ble det slik? Fungerer ikke familiepolitikken slik som mange trodde? Har vi fått et arbeidsliv hvor folk utsetter det å få barn til det nesten er for sent? Er klimafrykt eller klimaskam en del av forklaringen? Eller ser vi rett og slett en ny generasjon som i mindre grad ser det som et av livets store mål å stifte familie?

På dette debattmøtet presenterer vi tallene fra en ny, stor spørreundersøkelse hvor flere tusen kvinner og menn i Norge forteller hva de tenker rundt det å få barn. Deretter åpner vi for diskusjon mellom forskere og to forfattere som har markert seg med bøker om barn og barnløshet: Hvorfor får vi egentlig så få barn?

Du får høre:
Marie Aubert, forfatter
Birger Emanuelsen, forfatter
Einar Øverbye, professor, OsloMet
Mari Teigen, leder, CORE – Senter for likestillingsforskning
Sara Cools, forsker, Institutt for samfunnsforskning