Hvorfor feire nattverd?

bookmark

Seminar: Kirkens nattverdstradisjon

mandag 1. desember 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo katolske bispedømme, Den katolske kirke, og Oslo bispedømme, Den norske kirke

Inngang: Billett

Innleder: Marita Juntila Sammut, leder for pastoralavdelingen, Oslo katolske bispedømme. Respondent: prost Trond Bakkevig, Den norske kirke. Kvelden er en del av en seminarrekke om kristen tro, med felles samtale i siste del av arrangementet.