Hvorfor forbruker vi så mye?

bookmark

...og hva skal vi gjøre med det?

torsdag 12. mai 2011, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Framtidens byer

Inngang: Gratis

Mange har en nagende følelse av at måten vi forbruker på, verken er bærekraftig eller rettferdig. Likevel velger de fleste ikke å gjøre noe med det. Hvorfor er det slik, og hvordan kan vi få til endring? Innlegg fra samfunnsvitere, aktivister, psykologer m.fl.
Påmelding: www.framtidensbyer.no