Hvorfor kunstfag i skolen?

bookmark

Debatt om kunstfagenes verdi i norsk skole i Pisa-tider

torsdag 6. mars 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus (Institutt for estetiske fag)

Inngang: Gratis

Med jevne mellomrom møter vi medieoppslag om at øket satsing på kunstfag i skolen bedrer elevenes resultater i matematikk, bidrar til bedre skolemiljø, og andre gode formål. Det henvises i denne sammenhengen gjerne til forskningsrapporter som sies å dokumentere dette. I forskjellige forskningsmiljøer er imidlertid slike rapporter og ikke minst tolkning av dem, mildt sagt omstridt. Slike diskusjoner må ses i lys av en bredere debatt om legitimering av kunstfag i skolen – hvor bl.a. forestillinger om ”kunstopplevelsens egenverdi” også hører med.

I kveldens paneldebatt deltar Svein Sjøberg (professor i naturfagenes didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo), Sigrid Røyseng (professor ved Institutt for kommunikasjon – kultur og språk, BI), Hans Ole Rian (forbundsleder i MFO – Musikernes fellesorganisasjon og Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger), Ingvild Digranes (førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus), Helge Øye (prosjektleder i Oppland fylkeskommune og medlem av Ludvigsenutvalget), og Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og gjesteprofessor i musikkvitenskap ved Örebro universitet).

Det vil også være åpent for innspill fra salen. Debatten ledes av Ida Habbestad (redaktør av ballade.no, musikkanmelder i Aftenposten og leder av Norsk kritikerlag).