Hvorfor provoserer kjønnsforskningen?

bookmark

Agenda kjønnsforskning

mandag 6. september 2010, kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for tverrfaglige kjønnsstudier

Inngang: Gratis

Programleder: Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no

Debattanter:

Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie, Universitetet i Oslo Anja Sletteland, forfatter og kommunikasjonsrådgiver Ole-Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo Inga Bostad, prorektor, Universitetet i Oslo Jorunn Økland, senterleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Kjønnsforskningen bringer opp temaer som angår mange: våre liv, våre kropper, våre valg. Hva skjer i møtet mellom denne forskningen og offentligheten? Og hva skjer i møtet mellom kjønnsforskningen og akademia for øvrig? Er akademisk diskusjon fortsatt en idyll preget av gjensidig respekt og fordomsfri dialog? Er kjønnsforskere feministiske korsfarere eller eksperter med nyttig kunnskap til bruk i samfunnsdebatten? Hvorfor engasjerer og provoserer kjønnsforskningen så mange?

Ingen påmelding/avgift.

FAGLIG ANSVARLIG: Jorunn Økland, senterleder, STK