I hodet på en agnostikerFoto: Julia Marie Naglestad

I hodet på en agnostiker

bookmark

En kritisk samtale om tro og mangel på tro

mandag 22. november 2021, kl. 20:00 til kl. 21:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Jo Hegle Sjøflot

Inngang: Gratis

Er agnostisisme den nyansertes posisjon? Eller er det frykten for forpliktende trosliv som gjør at mange velger å ikke ta stilling?

I kjølvannet av plateutgivelsen Songs From the Book of Qohelet, lanserer Jo Hegle Sjøflot essayet Ulven som alltid uler utenfor. Et essay om Forkynneren i Den hebraiske bibel/Det gamle testamentet. Der argumenterer Sjøflot for at Forkynneren er det eneste agnostiske skriftet i Bibelen. Men er dette riktig? Leser han for mye av seg selv inn i denne gamle hebraiske teksten? Dette skal Sjøflot redegjøre for i et kort foredrag, som også fungerer som innledning til en panelsamtale om agnostisisme. Sammen med Silje Kvamme Bjørndal, teolog og generalsekretær i Areopagos, og Haavar Simon Nilsen, teolog og  tidligere dominikanermunk, skal Sjøflot drøfte agnostisismens psykologi og teologi.

Publikum oppfordres til å komme med innspill.

To av sangene fra albumet blir fremført.

Medvirkende:

Silje Kvamme Bjørndal

Haavar Simon Nilsen