I lys av mørket

I lys av mørket

bookmark

Et seminar inspirert av Wilfred Bions tenkning

lørdag 3. februar 2018, kl. 12:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Påmelding innen 20. januar til post@psykoanalyse.no

Priser: Seminaravgift 500,-Student 250,-

Med utgangspunkt i psykoanalytikeren Wilfred Bions begrep Act of Faith inviterer Norsk Psykoanalytisk Forening til et tverrfaglig heldagsseminar.

Bion introduserte begrepet Act of Faith i Attention and Interpretation fra 1970, en bok som markerer et vendepunkt i forfatterskapet. Han bryter nå i større grad med sine forgjengere Freud og Klein og vi møter Bion ikke bare som en original og kreativ psykoanalytiker, men også som mystiker. Tekstene fra denne tiden er kryptiske og tvetydige, en kilde til både frustrasjon og inspirasjon.

I hele sitt forfatterskap søkte Bion etter en emosjonell sannhet som han mente var grunnlaget for vekst og utvikling, og hans måte å sette følelsene i sentrum av vår kognisjon er like radikal i dag som for 50 år siden. Med sin velkjente, men like fullt gåtefulle anbefaling om å praktisere without memory and desire, forsøkte Bion å skape en metode som kunne gjøre analytikeren mer mottagelig for den andres indre, samtidig som han illustrerte sin tro på den kreative responsen som finnes i vårt alles ubevisste. Dette perspektivet er særlig viktig i en tid hvor vi innen psykiatrien blir oppfordret til skjematisk kartlegging av menneskers følelsesliv.

På dette seminaret har vi invitert bidragsytere fra psykoanalyse, filosofi, litteratur, teologi og film- fagområder som på hver sine måter utforsker menneskets indre og de større eksistensielle spørsmål som angår oss alle.

 

Program

12:00 – Åpning av seminaret

12:15 – 13:00
Mørkets beskyttelse
Bidrag fra Wilfred Bions tenkning
Foredrag ved psykolog Tonya S. Madsen

13:00 – 13:20
Etter alt dette snakk om mørket
Om et dikt av Jan Erik Vold
Foredrag ved litteraturviter Kaja Schjerven Mollerin

13:20 – 13:35 Kaffepause

13:35 – 14:20
Møte med den Andre – en troshandling?
Innspill fra Emmanuel Levinas’ filosofi.
Foredrag ved filosof Magdalene Thomassen.

14:20 – 15:20 Pause – mulighet for lunch i nærheten

15:20 – 16:10
Mellan det vetbara och det ovetbara
– begreppet Act of Faith i Marilynne Robinsons Lila. En Bioniansk läsning.
Foredrag ved psykoanalytiker Maria Yassa

16:10 – 16:30
Å være tilstede uten hukommelse og begjær
Foredrag ved psykoanalytiker Kari Høydahl

16:30 – 16:50 Pause

16:50 – 17:40
Å dele et mørke – å finne et lys
Samtale mellom filmskaper Margreth Olin og prest Elisabeth Thorsen omkring betydningen av tro i møte med menneskelig lidelse og avmakt.

17:40 – 18:00
Spørsmål og avslutning av seminaret