Ibsen BetweenCultures

bookmark

Åpent seminar

mandag 3. september 2012, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Senter for Ibsen-studier, UiO

Inngang: Gratis

Hvordan kan man forklare Ibsens enestående internasjonale suksess? Dette har vært utgangspunktet for forskningsprosjektet Ibsen BetweenCultures. Ved sluttseminaret vil deltagerne forelese om ulike aspekter ved overføringen av Ibsen mellom kulturer.

Målsetningen for prosjektet Ibsen BetweenCultures har vært å få en forståelse av Ibsens funksjon som global dramatiker: Hvordan vurderes Ibsens skuespill, og hvordan endres, flyttes, overføres og approprieres verdien av disse skuespillene når de blir lokalisert i nye kulturelle sammenhenger? Fokuset har vært på nyere Ibsen-oppsetninger i Kina, India og Bangladesh som er land med veldokumenterte og solide Ibsen-tradisjoner.

Sluttseminaret for det internasjonale forskningsprosjektet Ibsen BetweenCultures vil finne sted på Litteraturhuset, 2. og 3. september. Forelesningene vil være på engelsk.

Alle er velkomne!

Fullstendig program.