Identitet; fortellingen som ble til degFoto: pixabay.com

Identitet

bookmark

Fortellingen som ble til deg

mandag 18. mars 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: ROS Rådgivning om spiseforestyrrelser

Inngang: Gratis

Identiteter kan berike. Og de kan bli låsende ja, også farlige. Personlig identitet får form i de nære relasjonene når en blir sett og ignorert, elsket og hatet, anerkjent og fordømt. Og gjennom fortellingene som gir mening til hvem vi er. Kroppen tar alltid del i den levde historien. Når den personlige identiteten er sannferdig, spiller kroppen med. En god fortelling om oss selv er nyansert, undrende og aldri helt ferdig. Der får det som har vært godt, lov til å være godt, og det som har vært vondt, lov til å være vondt. Det smertefulle i livet må også få plass.

 

Per-Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved universitetet i Bergen, og har i flere år arbeidet med psykoterapi og mindfulness-grupper, både som forsker og kliniker.  Binder er forfatter av flere bøker knyttet til eksistensiell psykologi, medfølelse og selvmedfølelse. Hans nyeste bok «Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet» tar for seg hvordan personlig identitet blir dannet i spenningsfeltet mellom fortellinger, og konkret eksistensiell og emosjonell erfaring.