Identitetskollisjon

bookmark

Muslimsk identitet i moderne samfunn

torsdag 11. oktober 2018, kl. 17:00 til kl. 21:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Islamsk råd Norge

Inngang: Gratis

I den offentlige debatten diskuteres det ofte om islam eller muslimer passer inn i det moderne samfunn. Det skaper et identitetsgap i samfunnet og blant kommende muslimske generasjoner. Konferansen har sin hensikt å fremheve identiteten for islam og muslimer i samfunnet og samtidig gi unge muslimer gode
rollemodeller.