Ikke bli Caligari!Illustrasjon: Andreas Töpfer

Ikke bli Caligari!

bookmark

Siegfried Kracauer på norsk

onsdag 9. november 2022, kl. 20:00 til kl. 21:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Vagant

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Den tyske kritikeren og kulturfilosofen Siegfried Kracauer (1889–1966) var en pionér i å analysere populærkulturen. Eller: populærkultur? Hvordan ble noe skilt ut som underholdning for massene, til forskjell fra kunst og «høyverdig» kultur? 

Nettopp disse mekanismene var noe av det Kracauer gransket.

Kracauer virket som forfatter, sosiolog, filosof, journalist og filmkritiker i Weimar-republikken, og hans perspektiver stimulerer den dag i dag filosofiske, sosiologiske og filmteoretiske debatter. Theodor W. Adorno og Walter Benjamin utropte Kracauer til den fremste fortolkeren av filmens og fotografiets økte rolle og utbredelse i det tidlige 20. århundrets massesamfunn.

Vagant 3-4/2021 var et temanummer om Kracauer, og nå utkommer den første boka med Kracauer-oversettelser på norsk: Weimar Essays, ved Arild Linneberg og Janne Sund (Vidarforlaget). Dette er verdt en feiring!

Arrangementet vil presentere oversettelsen, og spørre: Hva var det Kracauer så, som ingen andre så? Hva har Kracauer å si til vår tid?

Kracauer-oversetter, kritiker og professor emeritus Arild Linneberg og film- og litteraturviter Thor Holt møter Vagant-redaktør Audun Lindholm til samtale. 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Norsk tidsskriftforening.