IKT i helse. Synergier Norge-India

bookmark

-vi utforsker de uendelige mulighetene

onsdag 10. juni 2015, kl. 08:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norway India Chamber of Commerce and Industry og IKT-Norge

Inngang: Billett

Norway India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) og IKT-Norge arrangerer den første IKT-helse konferansen med et norsk-indisk forretningsperspektiv. Velkommen til halvdagskonferansen på Litteraturhuset 10. juni 2015.

Vi har så vidt sett begynnelsen av ehelse. Mobil-helse, e-journaler, hjemmeovervåkning og sensorer. Både Norge og India er i førersetet og med på å definere nestepraksis. Vi har mye å lære fra hverandre. Vi kan komplementere hverandre.

Vi møtes i Oslo for å utforske de uendelige mulighetene.

Program
08.30: Kaffe
09.00: Åpningsinnlegg
Cecilie Brein-Karlsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
09.15:
Chirag Adatia, McKinsey India, Sverre Fjeldstad, McKinsey Norge
09.55:
Født til IKT
Glenn Kenneth Bruun, CSAM
10.15:
Storskala implementering, hva kan vi lære av India
Dr Ajay Bakshi, CEO, Manipal Hospitals
10.30:
Kaffepause
10.45:
Storskala implementering, hva kan vi lære av Norge
Wilfred Booij, CEO Sonitor
11.00:
«Be he@lthy, be mobile»
Helge Blindheim, seniorrådgiver Helsedirektoratet
11.15:
Indiske mobil-apper
Ram Sahasranam, Co-Founder/President, Praxify Technologies Inc
11.30:
Tilrettelegging for forskning og innovasjon innen IKT og helse
Olaug Råd, seniorrådgiver Norges Forskningsråd
11.45:
Pandeldiskusjon
Moderator: Dr. Ajay Bakshi, CEO, Manipal Hospitals
12.15:
Oppsummering