IMF før og etter finanskrisen

bookmark

onsdag 2. november 2011, kl. 12:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Finansdepartementet

Inngang: Billett

” IMFs uavhengige evalueringsorgan (IEO) la i mars i år frem en rapport om IMFs overvåkingspolitikk i forkant av finanskrisen – IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF Surveillance in 2004-07.

 Finansministeren innleder på seminaret. Deretter presenterer IEOs nestleder, Deputy Direcor Ruben Lamdany rapporten, mens Deputy Director Ranjit Teja fra IMFs kontor for Strategy, Policy and Review tar for seg utviklingen under og etter finanskrisen.

Arrangementet er åpent for alle, men arrangøren vil likevel sette pris på om du kan melde fra at du kommer til hge@fin.dep.no.”

12:30-13 Coffee and snacks available

13-13:15 Opening remarks by Minster of Finance Sigbjørn Johnsen

13:15-14 Ruben Lamdany (IEO)
IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF Surveillance in 2004-07

14-14:30 Ranjit Teja (Strategy, Policy, and Review Department, IMF)
IMF – During and after the Crisis

14:30-14:45 Break

14:45-15 Remarks by
– Jarle Bergo
Former Executive Director and Alternate Executive Director, Nordic-Baltic Constituency
– Ane Schjolden
Forum for Environment and Development
– Halvor Mehlum
Department of Economics, University of Oslo

15-16 Discussion and closing remarks