Immigrasjon og integrasjon

bookmark

EU i norsk innvandringspolitikk

tirsdag 10. mai 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Europautredningen og Fritt Ord

Inngang: Gratis

EØS og andre avtaler med EU har stor betydning for innvandringen til Norge, både gjennom arbeidsinnvandring og norsk tilnærming til EUs migrasjonspolitikk fra tredjeland. Hvordan påvirker EU norsk innvandrings- og integreringspolitikk?